Rodinný dom
Velké Pavlovice

Hmotové riešenie bolo ovplyvnené okolitou zástavbou jednopodlažných rodinných domov so sedlovou strechou. Objekt má stáť samostatne, na rozdiel od okolitej radovej zástavby. Hmota je postavená na obdĺžnikovom pôdoryse so sedlovou strechou, kde z objemu po oboch stranách vychádzajú konštrukcie garáže a prestrešenia terasy. Hlavná koncepcia vnútorného usporiadania priestoru je založená na vytvorení otvorenej dennej časti s obývačkou, kuchyňou a jedálňou, ktoré sa prepájajú cez otvorené podlažie do herne pre deti. Vzniká tak jeden veľký živý priestor, kde sa môže celá rodina stretávať a tráviť spolu čas. Spálňa je oddelená na opačnej strane domu tak, aby zabezpečovala súkromie. Spolu s prechodným šatníkom a kúpeľňou má poskytovať komfort pre rodičov. Druhé podlažie je vyčlenené primárne pre deti, kde majú dve detské izby so spoločnou herňou. V suteréne sa nachádza spoločenská miestnosť, wellness a pomocné priestory. V interiéri pracujeme s priehľadmi do exteriéru, ktoré zároveň navádzajú človeka v priestore. Okenné otvory na fasáde prebiehajú v jednej línii. Samostatné otvory spájame pomocou farebného riešenia do väčšieho celku, čím chceme dosiahnuť zjednotenie ich tvarového riešenia na fasáde.

© Copyright 2025 Mobirise. All Rights Reserved.

Created with Mobirise website software