Revitalizácia priestorov školy
SOŠ Handlová

Revitalizácia priestorov školy spočíva vo vytvorení relaxačných zón a v regenerácii existujúcich tried doplnením nového mobiliáru. Priestory sú farebne oživené žltou akcentujúcou farbou v kombinácii s neutrálnymi tónmi šedej a drevom. Vďaka modulárnemu nábytku vznikajú variabilne využiteľné plochy, ktoré sa dajú jednoducho meniť podľa požiadaviek a podporujú kreatívnu prácu študentov.    

© Copyright 2025 Mobirise. All Rights Reserved.

Website was created with Mobirise